Избери стилЗатвори
Кой сме ние и защо го правим?

Целите на нашия проект

Целта на проектът ни е да въведе практики за прозрачност в Общинските съвети на територията на Република България. Чрез удобни визуални елементи, пригледно структуриране на информацията и чрез постигане на идентичност на всички общински съвети, гражданите биха могли лесно, бързо и удобно да се информират за работата на съответния общинския съвет.

Въпреки въвеждането на много електронни системи и мониторингови механизми от страна на държавата и Европейски съюз, все още има доста какво да се желае в областта на използване на публичните средства, за да се спрат корупционните практики и да се повиши доверието на данъкоплатците и убеждението им, че техните пари ще се използват рационално и по предназначение.

Прозрачното местно самоуправление води до засилване доверието на гражданите към местната власт. Би се гарантирало инвеститорски интерес към съответната обищина. Биха се намалили предпоставките за пренасочване на общински капитали встрани от обществения интерес.

Нормалният и прозрачен начин на управление – това е чрез спазване на правилата, процедурите и добрите практики като:

  • Прозрачност, публчност и откритост в работата на Общинския съвет.
  • Публичност на заседанията на Общинския съвет.
  • Открити и коректни взаимоотношения с медиите.
  • Въвеждане на система за контрол и регистрация на документацията.
  • Публичност и достъпност на гражданите до нормативните актове и решенията на Общинския съвет.

Може да разгледате функционалностите на на нашия сайт тук